Asanas

Asanas betyr "kroppstilling". Når du inntar en asanas, inntar du en kroppstilling. Det finnes tusenvis av asanas innenfor Yoga tradisjonen, men bare 84 av dem er tydelig klassifisert. De viktigste er 32 og 12 de grunnleggende. Det finnes noen få asanas som anvendes til meditasjon, mens de andre blir rettet mot å rense, åpne og styrke kroppen både fysisk, og energetisk.

Ordet "kroppstilling" dekker ikke helt betydningen av "asanas". Asanas handler mer om en "innstilling" enn om en "stilling". Kroppstillingen blir konsekvensen av "innstillingen". Hver asanas er en "verden", en bestemt "stemning" som igjen uttrykker seg med en viss kroppstilling, mental konsentrasjon, pustemønster, visualiseringsobjekt, osv.

Asanas innebærer et intens kroppsarbeid, men bør ikke anses som en form for gymnastikk. Asanas virker på mange plan samtidig. Det fysiske plan er bare den letteste å anskue. Det finnes en sammenheng mellom kroppen og sinnet (Yoga påstår at det er to sider av samme sak). På samme måte som sinnet påvirker kroppen og dets funksjoner, påvirker kroppen sinnet. Hver sinnstilstand skaper en viss "innstilling" som igjen uttrykker seg med en viss spenst i kroppen. Det vi kaller for "kroppsspråk", er ikke noe annet enn "det ubeviste" som kommer "frem i lyset". Vår karakter, våre tanker, følelser, skaper adferdsmønstre. Psykologien idag, finner en klar sammenheng mellom kroppsform/kroppsmønster og karakter.

Når vi jobber med asanas skaper vi nye energi former. Vi legger "masken" til side, vi nullstiller vår "personalitet" og vi begynner å erfare nye mønstre, nye bevissthetstilstander, hver med sin energiflyt og vibrasjon. Alt foregår i stillhet : både kroppen og sinnet er fullstendig i ro og oppmerksomheten hviler i nuet.

Navnene på de 32 viktigste asanas er i blant forskjellig fra den ene kilde til den andre, og beskrivelsen er sjelden lik i de forkjellige tekster.

I følge Gheranda Samhita er disse 32 asanas :

01 - Bhadrasana (Behagelig stilling)
Bhujangasana ( Kobra stilling)
Dhanurasana (Bue stilling)
Garudasana (Ørnen stilling)
Gomukhasana (Kuens hodet stilling)
Gorakshasana (fra Guru Goraksa)
Guptasana (Skjult stilling)
Kukkutasana ( Hane stilling)
Kurmasana (Skillpadde stilling)
Mandukasana (Frosk stilling)
Makarasana (Delfin stilling)
Mayurasana (Påfugl stilling)
Matsyasana (Fisk stilling)
Matsyendrasana (fra den Store Rishi Matsyendra)
Mritasana ( lik stilling, også kalt Shavasana)
Muktasana ( Fri stilling)
Padmasana (Lotus stilling)
Paschimottasana (Intens strekk av Vest side - stilling, også kalt Ugrasana)
Shalabasana (Gresshoppe stilling)
Samkatasana ( Farlig stilling)
Siddhasana ( Den Perfekte stilling)
Simhasana (Løve stilling)
Swastikasana ( Fremgang stilling)
Ustrasana (Kamel stilling)
Utkatasana ( uthøvet stilling, også kalt for tilfeldighet stilling)
Uttama-Kurmakasana (Skillpadde over høvet)
Uttama-Mandukasana (Oppreist Frosk stilling)
Vajrasana ( Lynn stilling)
Virasana (Helt stilling )
Vrikshasana (Tempel stilling, ofte kalt Treet stilling)
Vrisasana ( Tyr stilling)
Yogasana ( Union stilling)