Gamle Sivilisasjoner

Reisen til Peru 4.aug - 24.aug 2012
 

Dagens sivilisasjonen har oppnådd mye. Både teknologisk og psykologisk har vårt samfunn nådd langt. Dette gjør at vi ofte ser på fortidens sivilisasjoner, som gammeldags, mindreverdig og primitive. Allikevel, når vi tenker oss litt om, ser vi at noen av de gamle sivilisasjoner hadde en teknologi og en visdom som vi ikke kan måle oss med. Ofte med mindre ressurser kunne de den gang bygge hydrauliske verker som vi ikke klarer idag å gjenskape med vår teknologi (se Inca sivilisasjonen), reise opp og transportere flere tonn monolitter for å bygge kolossale pyramider (se Egypt), murer hvor de ulike byggesteinene er så tett hverandre at du ikke klarer å stikke inn et knivblad (se Saksahuaman i Perú) eller steinkjemper
som ser mothavet (Påskeøya), som vi ikke vet formålet med.
 
Vi tror at filosofien ble født i Hellas for ca 2000 år siden, men vi glemmer lett at alle de store greske filosofer reiste til Egypt for å hente kunnskap og lære fra prester og vismen. Araberne innførte det meste av vitenskapens grunnlag i Europa. Vi begynner å sette pris på gamle tenkere som Lao Tsu og vi blir overrasket over å lese om atomteorien i Vedaene, Indias eldste skrifter.
 

Saken er slik, at hver tid har gitt sine frukter gjennom en kurltur, en sivilisasjon. Sivilisasjoner blir født, vokser, oppnår sin maksimal tilstand . . . og dør for så å gi plass til nye kulturer. Hver sivilisasjon er et perspektiv, et visdomsmønster.

Vi kan lære mye av gamle sivilisasjoner, både som individer og som samfunn. Å besøke visse steder, er som å reise i tid og rom. Det er et eventyr som kan forandre mye av vårt syn på livet.

En del av våre eventyrreiser er rettet mot steder som nettopp har vært tislkuer til store sivilisasjoner.

 
Vi begynner med kulturer så som Maya i Mexico og Inca i Peru, fordi det er lett å se i dem sammenhenger med andre sivilisasjoner som har forsvunnet, kanskje for alltid, men som fortsatt stimulererer vår fantasi: Atlantis og Mu.
 
Litt etter hvert vil vi utvide våre tilbud til andre sivilisasjoner, både i vår og i andres regi.
Perú : På Incaenes spor
Mexico : På Mayaenes spor

På Incaenes spor

Peru - 4.august-25.august 2012

21 dager på oppdagelsesferd med Yoga, naturopplevelser..

Vi opplever naturkraft som uttrykker seg gjennom et variert landskap. Høy fjell og vulcanoer, verdensdypeste canion, og Regnskog.

Reisen skaper rom for aktiv deltagelse slik at de forskjellige utfordringer under planlegging og ferd blir håndert av gruppen i felleskap. Vi skal ha informasjonsmøte så fort en tilstrekkelig nok antall reise-entusiaster melder interesse.

Her følger en grov skisse over turen :

1.dag Vi reiser fra Oslo kl.6.30 med KLM og ankommer i Lima kl.18.10 lokal tid. Inkvartering og hvile.
2.dag Vi flyr til Arequipa. Invarktering - hvile - høyde tilpasning
3.dag Arequipa
4.og 5.dag Colca Canyon
6.,7.,og 8.dag Colca Canyon
9.dag Puno
10.dag Bus til Cuzco
11.dag Cuzco
12.dag Machu Picchu trekk
13. dag Machu Picchu trekk
14.dag Machu Picchu trekk
15. dag Cuzco
16.dag Reinforest
17.dag Reinforest
18.dag Reinforest
19.dag Reinforest
20.dag Reinforest
21.dag Lima - Oslo
22.dag Oslo

Mer dettaljert informasjon får du hos oss : tlf. 32 83 62 75 - post@ugb-yogaskole.no

Om Reiselederne