Felles Meditasjon

En anledning til å dele din ro og harmoni med andre

Det er alltid inspirerende å være sammen, og Felles Meditasjon er en spesiell måte å gjøre det på. Utgangspunkt for Felles Meditasjonen er stillheten. Vi sitter sammen og faller til ro. Det er ingen som leder deg til en bestemt tankegang eller fantasireise. Alt er bare stille. Når alt er stille blir ditt indre ledet inn i en meditativ tilstand, hvor skillet mellom det som skjer inn i deg (tanker, følelser, kroppbevissthet, pusten osv.) og det som skjer utenfor deg ( alle slags begivenheter med sine karakteristiske lyder) viskes bort, og du blir Ett og Hel. Etter meditasjonen, kan man velge å bli med litt lengre og sitte i ring for å skape rom til ettertanke.

Hver fredag kl.20.00-20.30. Vi starter presis, derfor er det en fordel å komme noen minutter før.

Deltagelses bidrag : kr. 50,- per gang

 

UGB Yoga Skole - Tlf. 32 83 62 75

 

Første side