Meditasjon

 

 

"Yoga er kontroll over tankebølgene i sinnet"
 
Patanjali

Meditasjon er et generell begrep for en mental tilstand hvor man søker ro og klarhet. Innenfor Yoga tradisjonen er meditasjon en bestemt fase av Yoga prosessen.

Klikk her for å vite mer om meditasjon

Meditasjon - en innføring

4 timers intensiv kurs

På dette kurset blir vi kjent med det mentale magiske verden og det store potensialet som ligger i den.

I løpet av de 4 timer lærer vi bl.a. tre enkle teknikker som øker konsentrasjonsevnen og skaper ro i sinnet.

Tilbake til startside