Dr. Serge Raynaud de la Ferriere

Dr.Serge Raynaud de la Ferriere

Filosof, humanist og mystikker av universell karakter, ble født i Paris i 1918 og døde i Nice i 1962.

I løpet av sitt korte liv, arbeidet han hele tiden for å forene mennesker uansett kulturell bakgrunn, tro, rase, og kjønn i håp om en bedre verden: en verden forenet i Visdom. En verden hvor fred, toleranse og søken etter sannheten preger hverdagen. Han stiftet den verdensomspennende kulturorganisasjonen "Universal Great Brotherhood" (U.G.B), med hovedsete i Caracas, Venezuela, nettopp for å konkretisere sin drøm om en bedre verden.

I sitt utrettelige arbeid for fred, reiste han verden rundt, holdt mer enn 2500 foredrag, skrev 100 bøker, og startet flere avdelinger av "U.G.B." i de fleste land, fra Søramerika til Australia, fra Europa til Asia.

Yoga var en av hans hovedinteresser fra ungdomsårene, og han fulgte dette helt til sine siste dager. Kjent i India som Mahatma Chandra Bala, har han hatt 4 disipler som førte ansvaret for U.G.B. videre.

Han presenterte Yoga til vesten allerede i 1947, og det er mye spennende og originalt i hans læremetoder.

Den Yoga Skolen han skapte, er en syntese av Yoga tradisjonen hvor alle Yoga grener blir sett som forskjellige retninger i et og samme system som han kaller "Yoghisme". Han skrev en bok om dette, som heter "Yug, Yoga, Yoghisme".

Idag finnes det tusenvis av mennesker som praktiserer Yoga etter hans læresystem, spesielt i Søramerika. Han påsto at Søramerika skal bli det åndelige senteret for verden på samme måte som Asia har vært det de siste tusener av år. Viktig arbeid pågår i Andes fjellene, for å skape de nødvendige strukturene som skal gi rom for den åndelige søken.