U.G.B. Norge

U.G.B. Norge er den norske avdelingen til Det Store Universelle Broderskap (Universal Great Brotherhood).

Det Store Universelle Broderskap er en verdensomspennende kulturorganisasjon med avdelinger i 26 land og hovedsete i Venezuela i Sør Amerika.

Organisasjonen ble grunnlagt av den franske filosofen dr. Serge Raynaud de la Ferriere i 1948 . Hans grunnleggende tanke var å skape fred i verden gjennom opplysning og forståelse, gjennom å forene religion, kultur og vitenskap til et forståelig helhetssyn

   

I 1954 presenterte direktøren i UNESCO (FN ' s organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur) de gode gevinster som hvert menneske kan oppnå ved kjennskap og anvedelse av Yoga-systemet. I denne sammenheng, anbefalte han på det varmeste, dens utbredelse.
 

Inspirert av samme idè har UGB opprettet Yoga skoler, og Ashrams i de fleste land, for å gjøre dette systemet tilgjengelig for alle. (UGB ble registrert i UNESCO i 1958).
 

Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, kjent som Mahatma i øst, har selv praktisert yoga i mange år. Sine erfaringer og kunnskaper har han bl.a. skrevet ned i boken "Yug,Yoga,Yoghisme".

U.G.B. er en ren ideell organisasjon, langt fjernet fra alle former for politiske partier, religjøse sekter og trosamfunn.

Alle som arbeider for organisasjonen gjør dette uten profitt motiver.

Til hovedside