Undervisning

Undervisningen tar i betraktning elevenes behov og går gjennom lærestoffet på en lett og progressiv måte. Yoga Tradisjonen blir presentert ut ifra vår kultur og forståelse og utelater mest mulig alle begreper og teknikker som er oss fjern uten å miste selve betydning og mening.

Stemningen er uformell og vi arbeider hovedsakelig med yoga teknikkene på en konkret og praktisk måte. Også teorien (maks 5-10 min.per yogatime) tar opp temaer som tilhører hverdagen og som kan brukes til praktisk henvendelse.

Undervisningens progresjon spenner seg fra nybegynner til mer avansert nivå. Nybegynnersnivået er delt inn i tre trinn, Mellomnivå er det bare et trinn, og Videregåendesnivå er delt igjen inn i tre trinn. Det første trinnet i Nybegynnersnivået bør anses som en god introduksjon til Yoga, og gir nok materiale for å kunne jobbe videre uten å måtte fullføre de andre trinnene.

De som er ferdig med kursene, uansett nivå, kan møte opp på "Yoga Verksted" 1-2 ganger i uka for å trene sammen med instruktøren. Det er ofte behov for å trene sammen med andre, og dette er en glimrende anledning til det.

 

Lærestaff

 
Francesco Suria er ansvarlig for undervisningen og representant for UGB i Norge, med mer enn 30 års erfaring i yogaundervisning. Han er opprinnelig fra Italia og har bodd i Norge siden 1981.
Francesco Suria
 
   
Maria Garcia, Yoga instruktør siden 1999, er under utdanning for å bli full yogalærer. Hun er fra Uruguay, og har bodd i Norge siden barndommen (1980).
Maria Garcia
 
   

Marion Kvellheim, Yoga instruktør siden begynnelsen av 2004, er under utdanning for å bli full yogalærer. Hun er fra Mo i Rana og jobber daglig ved en barnehage i Asker.

Marion Kvellheim
   

 

Lærestoff

Med utgangspunkt i egen kropp erfarer vi :

Pusten, avspenning, uttøyning, bevegelse (psykofysisk gymnastikk av dr.Serge Raynaud de la Ferriere), kroppstilling (asanas), muskel sammentrekning (bandha), låsing (mudra), fysisk renselse (Shatkarma: dhauti neti, nauli, basti, kapalabhati, trataka)

Med utgangspunkt i eget sinn erfarer vi :

Konsentrasjon- og meditasjonssteknikker (Trataka, Vipasana, mm.)

Med utgangspunkt i vår kultur tar vi opp følgende tema :

Lett innføring i anatomi og fysiologi, om helse og velvære, tankens kraft, kunsten å tenke positiv, livskraft og dets utfoldelse i mennesket, subtil anatomi og fysiologi (prana, koshas, chakras, nadi).

. . . og videre med :

Yoga historie og filosofi, Patanjali og Yoga Sutra, Baghavad Gita og de forskjellige Yoga grener, Yug-Yoga-Yoghisme, Yoga pedagogikk i forhold med dagens tankegang (Guru - Disippel forhold, læringsprosess og innvielse)