Aktivitets oversikt høst 2017

Startdato
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag/Søndag
17.sept
kl.17.30
Yoga Nyb.IV
   
19.sept
kl.17.15  
Yoga mrllomkurs
   
kl.17.30  
Yoga Vid I
   
 
kl.19.00
Yoga Nyb.III
 
kl.19.15     Yoga Nyb.I      
27.okt kl.16.00           Meditasjon I
               
Fast hver uke
   
 
D
R
O
P
I
N
kl.06.45
 Morgen Gym
 
 
 
kl.10.30
   
Yoga Verksted (soft)
   
kl.13.00         YogaVerksted  
kl.17.30    
Yoga Verksted 
kl.19.00
Yoga Verksted
         
kl.19.15
   
Power Yoga
 
kl.20.00
   
 
Fellesmeditasjon
           

 

Første Yoga Verksted etter sommer :
torsdag 06. september
Siste Yoga Verksted før Jul : mandag 03. desember
Første FellesMeditasjon etter sommer : fredag 28. september
Siste FellesMeditasjon før Jul : fredag 30 desember
Første MorgenGym etter sommer : mandag 01.oktober
Siste MorgenGym før Jul : mandag 03.desember
Første Power Yoga praksis etter sommer : torsdag 20.september
Siste Power Yoga praksis før Jul : torsdag 29 november

 

  • Alle Yogakurs (unntatt helgekurs) varer 10 ganger av 2 skoletimer hver gang. Pris pr kurs er kr.1950,- (unntatt Yoga for gravide). Alle de som går på kurs har fri adgang til Yoga Verksted under hele perioden som kurset varer. Nybegynnerkursdeltagere har egne Yogaverksted.
  • Helgekurs i Yoga varer 16 timer fordelt på to helger. Et klippe kort til Yoga Verksted følger med.
  • Yoga for gravide går over 10 ganger av to skole timer pr gang. Pris kr. 1000,- Under kurset får vi besøk av to jordmødre og siste kurskveld lærer vi lette massasje teknikker (jordmødre-kveld er ikke inkludert i prisen.
  • Meditasjonskurs varer 1 gang av 4 timer. Vi tilbyr to kurs i meditasjon : meditasjon I - en introduksjon og meditasjon II - en fordypning. Pris pr kurs er kr. 500,- . Minimum deltagere er 4.
  • Fellesmeditasjon foregår hver fredag uansett antall deltagere. I denne sammenhengen er meditasjonen en anledning til å dele din ro med andre. Det er gratis for medlemmer, ikke medlemmer betaler kr.50,- per gang. Man møter opp minst 5 minutter i forveien.
  • Yoga Verksted er en fellestrening åpen for alle, uansett kunnskapsnivå og/eller erfaring. Man møter opp når det passer og betaler per gang. Pris per gang er kr.150,- når det er over 1.5 timer og kr.100,- nå det er bare en time. Vi trener hver mandag, onsdag, torsdag og fredag på Aquarius Studie Senter.
  • MorgenGym (Dr.Serge Raynaud de la Ferriere), foregår hver mandag morgen kl.6.45. Varer ca. en time og det er gratis for medlemmene. Ikke medlemmer betaler kr.50,- per gang. Første gang er det gratis.
  • Power Yoga er en fellespraksis av Power Yoga sekvensen. Annen hver gang er det selvpraksis (åpent bare til de som har har fullført Power Yoga kurs hos oss). Spør for power yoga kalender. Pris pr gang kr.100,-